pr .comment-link {margin-left:.6em;}

Monday, March 27, 2006

My new blog sites!!

After some 'shopping around', I decided to continue this weblog here:
Wat ik even wilde zeggen - A new name for a weblog about things that bother me. It will mainly be written in Dutch.
I also have a second one....
Blimey - A blog on which I will put the funny & remarkable things I happen to find on the net or in the media

Hope to see you there :)

Na wat rondgekeken en uitgeprobeerd te hebben, heb ik besloten hier verder te gaan met deze weblog:
Wat ik even wilde zeggen - Een andere naam voor een nu voornamelijk Nederlandstalige weblog over allerlei zaken die me zo bezighouden.
Ik heb ook een tweede weblog:
Blimey - Een Engelstalige blog waarop ik grappige en opmerkelijke dingen wil plaatsen die ik zo op het internet of in de media vind.

Hopelijk zie ik jullie daar :)

Friday, March 17, 2006

Little break

==================
My weblog will be set up somewhere else. When it's ready, I'll write here the new internet address. Hope you all will come to visit me there as well :) See you soon.

Mijn weblog wordt ergens anders op
gezet. Als het zover is, zal ik hier het internetadres schrijven. Ik hoop dat je me daar ook komt bezoeken :) Tot spoedig ziens.
==================

Sunday, March 12, 2006

DON'T

No cats' weather.


After a week of cold and some days of boring rain we finally got the promised snow. The photo above is taken half an hour ago while the one below is taken just right now. (It's 12.15 now). No weather for cats apparently.

Na een week van kou en een paar dagen saaie regen kregen we uiteindelijk de beloofde sneeuw. De foto bovenaan is een half uur geleden gemaakt en de tweede foto is net een paar minuutjes jong. (Het is nu 15 over 12). Kennelijk geen weer voor katten.

Many happy returns!


Lots of love xxx

Better late than never


Undelivered and unopened mail up to 18 months was recently found in and near the house of a Yorkshire postman. The mail should have been delivered in a few places and amongst them was the place we live. During the last 18 months we did receive mail, so 'the damage' for us personally was not too big.
We were really delighted to finally receive some Christmas mail and so was Dave who already sent his christmas present for a second time :)). His mail (and other mail) took about 2.5 months to arrive. Here is the last article about this bizarre story.


Onlangs werd niet-bezorgde en ongeopende post, tot zo'n 18 maanden oud, gevonden in en nabij het huis van een Yorkshire postbode. De post moest werden bezorgd in een paar plaatsen waaronder die waar wij wonen. Gedurende de laatste 18 maanden kregen wij wel post dus 'de schade' was voor ons persoonlijk niet zo groot.
We waren echt opgetogen nog wat kerstpost te krijgen, net zoals Dave die ons zijn kerstgeschenk al voor een tweede keer verzonden had :)). Zijn mail (en van anderen) deed er zo'n 2,5 maand over om aan te komen. Hier staat het laatste artikel over dit bizar verhaal.

Walenpleintje Amsterdam


One of the things I brought with me from Holland is this drawing, once bought by Gerrit in a second hand shop. It's a pen drawing by P. Elzinga, dated 27 February 1950 and it shows Het Walenpleintje in Amsterdam. I think it's one of the nicer Dutch things over here in our Yorkshire house.

Een van de dingen die ik meenam uit Nederland is deze tekening, ooit gekocht door Gerrit in een tweedehandse winkel. Het is een pentekening van P. Elzinga, gedateerd op 27 februari 1950 en het toont Het Walenpleintje in Amsterdam. Ik vind dit een van de mooiere Nederlandse spullen die we hier in ons Yorkshire huis hebben.


 

x

-->